Tour - Vores Forening

Vores politiker

Bliv klogere på vores servicebetingelser og privatlivspolitik.

Servicebetingelser

Disse vilkår og betingelser er gyldige fra 1. juni 2022 og erstatter alle tidligere udgaver af servicebetingelser. Servicebetingelserne er gældende for Tjenesterne, MinEjerforening og Vores Forening i nedenstående fælles betegnet som ”tjenesterne/tjenesterne/tjenesten/ systemet/os/vi”.

Tjenesterne er onlineløsninger primært til personer med tilknytning til laug, andels-, grundejer- og ejerboligforeninger.

Tjenesterne består I at give dig en brugsret til vores systemer som kan anvendes bag login. Ved oprettelse af bruger, samt anvendelse af dele af funktionalitet på hjemmesider, fx tilbudsforespørgsel, giver du samtykke til Foreningsservice ApS som databehandler.

Tjenesterne har ligeledes diverse hjemmesider/websites hvor der kan findes information uden brug af login. I nærværende betingelser kan du finde yderligere oplysninger om tjenesterne, abonnement, opsigelse m.v. Vedr. behandling af persondata henviser vi til vores privatlivspolitik.

Det er vigtigt, at du giver dig tid til at læse vilkår og betingelser grundigt igennem, inden du accepterer vilkårene og indgår aftale om brugsret til tjenesterne. Du skal jo vide, hvad du siger ja til.

Det er Foreningsservice ApS (CVR 41411953), Kystvejen 37 A, 8000 Aarhus C, der leverer tjenesterne. Henvendelser vedr. tjenesterne kan rettes til vores kundeservice på e-mail: support@voresforening.dk.

Ved brugeroprettelse og brug af tjenesterne bag login, samt dele af funktionalitet på websites, skal du acceptere vores vilkår og betingelser, samt privatlivspolitik.

Om tjenesterne

Tjenesterne har til formål at hjælpe frivillige bestyrelser med at administrere laug, andels-, grundejer- og ejerboligforeninger. Vi tilbyder online systemer der forefindes som forskellige betalte abonnementsløsninger. Hertil kommer forskellige tillægsprodukter og ydelser.

Al brug af tjenesterne, websites og tillægsprodukter/-ydelser er underlagt nærværende betingelser og vilkår, samt vores privatlivspolitik som du (Brugeren) skal acceptere for at bruge tjenesterne og dele af funktionalitet på de forskellige websites der er tilknyttet levering af tjenesterne. Vilkår og betingelser, samt privatlivspolitik kan altid ses på voresforening.dk. Ved oprettelse på tjenesterne får du som bruger en brugsret til tjenesterne.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse betingelser og vilkår for de enkelte produkter. Dette vil til enhver tid fremgå på den pågældende tjeneste.

1. Brug af vores tjenester og websites

Ved at bruge vores tjenester accepterer du disse vilkår og betingelser og du bekræfter, at du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere vilkår og betingelserne, skal du straks navigere væk fra vores tjenester, og afstå fra at bruge vores tjenester.

Vores tjenester og websites tilbydes udelukkende til ikke-kommerciel brug, dvs. du må hverken distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, gensælge fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold på vores tjenester og websites til offentlige eller kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke. Du må gerne linke til og bruge materiale fra vores websites, men du skal linke til vores website og overholde reglerne om ophavsret og ved tydeligt at angive os som kilde.

Selvom vi gør vores bedste for at give opdaterede og præcise oplysninger, kan der forekomme prisændringer, utilsigtede fejl og lignende på vores tjenester og websites og vi gør derfor opmærksom på, at alt indhold på vores tjenester og websites tilbydes ”som det er” uden garantier for fuldstændighed eller korrekthed og uden indeståelser af nogen art. Vi fraskriver os alt ansvar for indhold på vores tjenester og websites og ydelser leveret derigennem.

2. Betaling og abonnementsaftale

Ved oprettelse af bruger på tjenesterne får du valget mellem at anvende en gratis version som almindeligt medlem af en forening eller betale for en løbende abonnementsaftale for foreningen. Abonnementsversioner betales ved tilmelding og trækkes staks efter tilmelding fra den oplyste konto. Abonnementer fornys efterfølgende automatisk. Hvis fornyelse sker ved fakturaudstedelse, vil faktura blive sendt til den/de e-mails der er tilknyttet den til enhver tid angivne bestyrelse i tjenesterne. På voresforening.dk kan gældende abonnementspriser ses.

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms hvis intet andet er nævnt.

Abonnementet reguleres én gang årligt efter udviklingen i “Lønindeks for den private sektor (alle brancher)”, dog min. 2%. Ændringer i abonnementspriser, der er overstiger udviklingen “Lønindeks for den private sektor (alle brancher)”, skal varsles inden en abonnementsperiodes udløb, så foreningen har mulighed for at opsige abonnementet inden prisjusteringen træder i kraft.

Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at tjenesterne kan justere priserne, så tjenesterne stilles uændret. Tjenesterne har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres websites.

Faktureringsperiode fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver abonnementsperiode.

3. Aftalens varighed

Disse vilkår og betingelser gælder så længe brugeren har en brugerprofil, der giver adgang til tjenesterne eller i øvrigt benytter sig af tjenesterne eller vores websites.

4. Fortrydelsesret

Vi gør opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret ved køb af abonnement, da dette betragtes som leveret og taget i brug, når betalingen er gennemført. Dette accepterer brugeren ved oprettelse af bruger på tjenesterne, med samtidig accept af disse vilkår og betingelser.

5. Opsigelse/Nedlægning af brugsaftale/Bruger

Du kan frit opsige din brugsaftale og bringe din bruger til ophør hvis du selv ønsker det. Du kontakter blot support under systemet, som herefter vil slette din oprettede bruger, tilhørende data og personlige oplysninger. Slettet data kan ikke rekonstrueres og tjenesterne kan ikke drages til ansvar herfor.

Betalende abonnementsbrugere kan til enhver tid opsige abonnementet frem til den sidste dag i den betalte abonnementsperiode. Tilbagebetaling af abonnement kan ikke ske i en betalt abonnementsperiode. Opsagte abonnementer deaktiveres automatisk uden at dine data slettes. Ønskes dine data slettet skal du opsige din brugsaftale.

Vi kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved brugerens væsentlige overtrædelse af disse vilkår og betingelser, manglende betaling af abonnement, ved misbrug af tjenesterne eller ved brugerens insolvens.

6. Anvendelsesret

Tjenesterne gør opmærksom på, at brugeren og det tilhørende login, samt services er strengt personlige. Det er ikke tilladt at videresælge, udlåne, dele eller på anden vis videregive login eller andre informationer og services knyttet til brugeren. Misbrug medfører, at den pågældende bruger uden varsel spærres, uden at der på nogen vis kompenseres herfor.

Ved at anvende tjenesterne eller på anden vis indgå en aftale med os om brugen af tjenesterne, eller ved køb af tillægsprodukter og ydelser accepterer du disse vilkår og betingelser. Hvis du repræsenterer en forening eller virksomhed, indestår du for, at du lovligt kan acceptere disse vilkår og betingelser og kan tegne foreningen eller virksomheden.

Tjenesterne giver brugeren en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset brugsret til at anvende tjenesterne. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til tjenesterne eller som bruger dit login. Brugeren må hverken helt eller delvist overdrages til tredjemand uden skriftligt samtykke med tjenesterne.

7. Brugerens adgang til egne data

Brugeren har til enhver tid fuld adgang til sin egen brugerprofil og data. Hvis et abonnement udløber eller opsiges, overgår brugeren automatisk til arkiveret tilstand, hvilket medfører, at brugeren ikke længere har adgang til de data, som er en del af abonnementsversionen. Ingen af brugerens data i abonnementsversionen vil blive slettet uden forudgående varsel, og brugeren kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at købe abonnementsversionen medmindre brugeren lukker sin profil eller tjenesten har varslet sletning.

Hvis tjenesterne ønsker at lukke adgangen til brugeren kan dette ske uden grund, men det skal varsles pr. e-mail til brugeren 3 måneder inden lukningen. Brugeren har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet. Dette gælder dog ikke, hvis brugeren ikke har betalt abonnement for adgang til tjenesterne.

Du bevarer alle rettigheder til de data, som du leverer til os, samt alt data du skaber ved brug af Tjenesterne, eksempelvis regnskab, dokumenter og indhold.

8. Vilkår for oprettede foreninger

Oplysningerne, som tilgås via opslag i tjenesterne og tilhørende websites, herunder opslag i offentlige registre og offentlige tilgængelige data om foreningerne, må alene tilgås manuelt som enkeltopslag. Oplysningerne må ikke anvendes til markedsføring eller videregives uden tjenesternes forudgående samtykke.

Tjenesterne kan tilgå data på alle oprettede ejendomme. Derfor giver du ved oprettelse af en forening/bruger din tilladelse til, at tjenesterne kan tilgå disse data. Tjenesterne er berettiget til at anvende alle oplysninger og data, som kan tilgås via tjenesten, til supportopgaver og statiske formål. Personhenførbare data vil ikke blive anvendt til PR og markedsføringsmæssige formål.

Ved oprettelse af en forening og/eller bruger forpligter brugeren sig til at holde kontaktinformationerne opdateret. Det er brugerens ansvar at Tjenesterne har de korrekte kontaktinformationer.

9. Korrespondance

Brugere i tjenesterne kan blive kontaktet af andre brugere tilknyttet samme forening(er) som brugeren, herunder via tjenesten eller oplyste telefonnummer og/eller e-mail i tjenesten, såfremt der er givet særskilt tilladelse til dette.

10. Markedsføring

De personlige oplysninger der indsamles via tjenesterne, bruges til at levere de tjenester, som du har anmodet om.

Oplysningerne vil også blive brugt til at give dig en mere effektiv brugerservice, til at forbedre eller udvikle vores hjemmesider og vores tjenester, samt produkter.

Du skal være opmærksom på, at oplysninger du afgiver i et offentligt forum, f.eks. på chatsider, kan ses af tredjemand og derfor ikke er omfattet af tjenesternes privatlivspolitik eller i øvrigt underlagt vores ansvar.

11. Opdateringer og driftsstabilitet

Tjenesterne forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på systemet og websites. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for brugeren. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til tjenesterne og vores websites mens opdateringer foretages. Tjenesterne tilstræber højest mulig driftsstabilitet, men garanterer ikke for denne.

Tjenesterne anvender en række underleverandører til eksempelvis men ikke udelukendde cloud hosting. I ethvert tilfælde er Tjenesterne ikke forpligtede til at garantere eller levere højere driftsstabilitet end underleverandørerne. 

12. E-mail og notifikationsudsendelse

Tjenesterne forbeholder sig retten til at sende e-mails og notifikationer ud til brugeren, når der kommer opdateringer til tjenesterne, når der er påmindelser i tjenesterne, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for brugeren. Tjenesterne forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails og notifikationer. 

Modtagelsen af e-mails og notifikationer kan til enhver tid afmeldes.

13. Ansvar og ansvarsbegrænsning

Brugen af tjenesterne og vores websites foregår helt på eget ansvar. Tjenesterne bærer intet ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til tjenesterne og vores websites. Ligeledes bærer tjenesterne intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler ved materiale og programmer på systemet, ej heller eventuelle virus eller dataskader i forbindelse med brug af systemet.

Vi har intet ansvar for skadelige applikationer, virus eller anden skadelig kode, der måtte indtræffe ved eller efter brug af tjenesterne. Du er ligeledes selv ansvarlig for det materiale du downloader fra tjenesterne, samt uploader til tjenesterne. Tjenesterne bærer intet ansvar for nedeperioder på tjenesterne og websites.

Tjenesterne må under ingen omstændigheder, af brugeren, videresælges eller anvendes i andre kommercielle sammenhænge. Du er ansvarlig for at bruge tjenesterne etisk, i overensstemmelse med loven og nærværende vilkår og betingelser.

Tjenesterne hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor brugeren kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til brugerens samlede betaling af abonnement i et år for brugen af tjenesterne.

Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt vi kan. Hjælpen du kan få i tjenesternes support er til en hver tid vejledende. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp og support fra tjenesterne foregår helt på eget ansvar og tjenesterne kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra hjælp og supporten, herunder evt. fejl, m.v.

14. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Du bevarer alle rettigheder til de materialer, som du leverer til os, samt alle materialer du skaber ved brug af Tjenesterne, eksempelvis regnskab, dokumenter og indhold.

Tjenesterne har ophavsretten og alle immaterielle rettigheder til alt materiale udgivet af tjenesterne, der findes i tjenesterne og tilknyttede websites. Intet indhold udgivet af tjenesterne må anvendes eller reproduceres i andre sammenhænge uden eftertrykkeligt og forudgående skriftligt samtykke fra tjenesterne.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder i tjenesterne eller andet materiale på websites til brugeren. Brugeren giver tjenesterne og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data der uploades af brugeren i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle systemet og vores websites. Brugeren indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Tjenesterne har ret til frit, uden særskilt accept fra brugere af tjenesterne og websites, at overdrage eller sælge sine rettigheder til systemet til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Tjenesterne har desuden ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring af data.

15. Misligholdelse af aftale

Tjenesterne forbeholder sig retten til at opsige/slette brugere af tjenesterne med øjeblikkeligt varsel ved brud på nærværende vilkår og betingelser, samt ved adfærd som vurderes uhensigtsmæssig eller skadelig for tjenesterne.

16. Overdragelse og flytning af Brugere

Oprettede brugere kan ikke overdrages til anden bruger. Nye brugere skal oprette sig som ny bruger og via nærværende vilkår og betingelser, bekræfte personoplysninger og eventuelle ejerforhold af ejendom/lejlighed. Hvis flere brugere bor i samme bolig/lejlighed, oprettes brugerne hver for sig.

17. Ændringer af generelle vilkår og betingelser

Tjenesterne forbeholder sig retten til at opdatere vilkår og betingelser, herunder privatlivspolitik og cookies, løbende og efter behov. Gældende vilkår og betingelser vil altid være tilgængelige på tjenesternes websites.

Brug af tjenesterne og/eller vores websites efter en ændring af vilkår og betingelserne, betragtes som brugerens accept af de ændrede vilkår og betingelser.

Disse retningslinjer, vilkår og betingelser og privatlivspolitik er til enhver tid underlagt dansk lovgivning.

18. Generelle råd om sikkerhed

Du bør altid beskytte din personlige adgangskode.

Afslut brugen af den elektroniske ydelse ved at klikke på “Log af”, inden du forlader dit medie. Benyt et antivirusprogram for at øge den generelle sikkerhed på din pc.

19. Tvister

Opstår der uenighed mellem bruger og tjenesterne skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Aarhus som første instans.

Privatlivspolitik

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om "Cookies" ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@voresforening.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Vores Forening ApS
Universitetsbyen 14
8000 Aarhus C
Telefon: 30410052
Email: kontakt@voresforening.dk

Vi er en sikker side, hvorfor vi er en del af Online-tryghed.dk's sikre sider Online Tryghed