Tour - Vores Forening

Ejerlavet Trylleskov Strand: Endelig ét system der samler alle foreningerne

-

Kasper Frandsen
26/1/2022
Kundehistorier

Ejerlavet Trylleskov Strand blev stiftet den 23. april 2015 i forbindelse med udviklingen af boliger ved Trylleskov Strand i Solrød Kommune. Ejerlavet er den forening, der har ansvaret for drift og vedligehold af de grønne friarealer og legepladser, og som faciliterer samarbejdet mellem 24 "boligøer", der opføres i området.

Et system til hele ejerlavets administration

Ejerlavet er en forening af foreninger, og der er mange forskellige måder, hvorpå de forskellige boligøer er vant til at administrere deres forening. Nogle har professionelle administratorere, nogle administrerer selv, og andre er medlemmer af boligselskaber.

Ejerlavet har derfor brug for et system, der kan kommunikere med alle, og som ikke kun kan håndtere dele af foreningens administration. De søger et system, hvor man kun skal ændre medlemmerne et sted, og alt fra kontingentopkrævninger til maillister bliver opdateret samtidig.

En visionær kasserer er klar til at prøve et nyt system af

Netop ét system til hele foreningens administration er det, som Ejerlavet Trylleskov Strand finder med Vores Forening. Ejerlavet er blandt de første foreninger til at få adgang til økonomifunktionerne med bl.a. budget, regnskab og kontingent, og deres kasserer er klar på at prøve kræfter med et nyt system.

Den store udfordring med opkrævningen af kontingent i Ejerlavet Trylleskov Strand er, at kontingentsatsen afhænger af "boligøens" sammensætning af boliger. Eksempelvis er der forskellige kontingentsatser for boliger over og under 80 m2, og hver "boligø" har herudover et forskellige antal boliger og ejerforeninger.

En så kompliceret kontingentstruktur skaber udfordringer ved opkrævning og regnskab gennem Excel, men kan nemt håndteres gennem Vores Forening. Gennem kontingentopkrævningen i Vores Forening kan kontingentet nemlig fastsættes på baggrund af de fordelingstal, der udregnes for hvert enkelt bolig og ejerforening i Ejerlavet.

Det er blevet nemmere at være kasserer i Ejerlavet Trylleskov Strand

Med overgangen fra Excel til Vores Forening er det blevet nemmere at være kasserer i Trylleskov Strand. Kontingentopkrævningen sker af sig selv, og der bliver altid opkrævet det rigtige beløb - også selvom der bliver opført flere boliger i området. Herudover bliver kontingentopkrævningen automatisk bogført i forbindelse med betalingen, så store dele af regnskabet ligger klart allerede inden, regnskabsprocessen påbegyndes.

Mange andre dele af administrationen er nemmere med Vores Forening, eks. arkivering af bilag og kommunikation med medlemmerne, men netop en nemmere kassererrolle betyder meget i foreninger som Ejerlavet Trylleskov Strand. Det er nemlig ikke altid nemt at finde en engageret og dygtig kasserer, som de har i Ejerlavet, men en nemmere administration og en lavere arbejdsbyrde gennem bl.a. automatiseret kontingentopkrævninger er blandt de ting, der kan være med til at gøre kassererrollen attraktiv i ejerforeninger, andelsboligforeninger, grundejerforeninger og lav.