Tour - Vores Forening

Hvad gør man, hvis medlemmer af grundejerforeningen ikke betaler deres kontingent?

Desværre sker det ofte at et medlem ikke betaler kontingent. Vi guider jer gennem mulighederne for inddrivelse.

Kasper Frandsen
21/12/2022
Guides

Kontingent er en årlig betaling, som medlemmer af en grundejerforening er forpligtet til at betale. Kontingentet er med til at dække udgifter, der er forbundet med vedligeholdelse og drift af fælles faciliteter såsom veje, stier, grønne områder og fælleshuse. Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer af grundejerforeningen betaler deres kontingent, da det sikrer, at der er tilstrækkelige midler til at opretholde og vedligeholde fællesfaciliteterne.

Hvis medlemmerne ikke betaler deres kontingent, kan det få alvorlige konsekvenser for grundejerforeningen. Der kan blive problemer med at få betalt for vedligeholdelse og drift, hvilket kan føre til forringelse af fællesfaciliteterne. Dette kan i sidste ende føre til dårligere boligforhold for alle medlemmerne af grundejerforeningen. Derfor er det vigtigt, at man tager kontingentet alvorligt og sørger for, at alle medlemmer betaler deres andel.

Hvad sker der, hvis medlemmer ikke betaler deres kontingent?

Det er vigtigt at bemærke, at man som medlem af en grundejerforening, ejerforening eller en haveforening har pligt til at betale kontingentet.

Hvis medlemmer af en grundejerforening ikke betaler deres kontingent, vil de først og fremmest modtage rykkerbreve fra grundejerforeningen. Disse breve skal minde medlemmet om, at der stadig er udeståender på kontingentet og at dette skal betales inden for en given frist. Hvis medlemmet stadig ikke betaler kontingentet inden fristen, kan grundejerforeningen vælge at indgive en inkassoansøgning. Inkasso er en særlig form for inddrivelse af penge, hvor en inkassoafdeling påtager sig at inddrive beløbet på vegne af grundejerforeningen.

Hvis inkasso ikke fører til, at medlemmet betaler det udestående kontingent, kan grundejerforeningen vælge at indbringe sagen for en domstol. Dette vil typisk ske, hvis medlemmet har en væsentlig gæld til grundejerforeningen. Domstolen kan herefter træffe afgørelse om, at medlemmet skal betale det udestående kontingent samt eventuelle renter og omkostninger.

Mulige årsager til, at medlemmer ikke betaler deres kontingent

Inden vi beskriver i detaljer hvordan man opkræver kontingent via påmindelser, rykkere eller inkasso, så lad os tage et kig på almindelige grunde til at medlemmer ikke betaler deres kontingent til foreningen.

Der kan være mange årsager til, at medlemmer af en grundejerforening ikke betaler deres kontingent. Nogle af de mest almindelige årsager kan være:

 • Glemsel: Det kan være, at medlemmet har glemt at betale kontingentet, enten fordi de ikke har modtaget en regning eller fordi de har glemt at betale regningen, når den er kommet.
 • Manglende evne til at betale: Det kan være, at medlemmet har økonomiske problemer og ikke har råd til at betale kontingentet.
 • Uenighed om beløbet: Medlemmet kan være uenig i størrelsen på kontingentet og derfor vælge ikke at betale det.
 • Uenighed om anvendelse af midler: Medlemmet kan være uenig i, hvordan pengene fra kontingentet bliver brugt, og derfor vælge ikke at betale.
 • Negligence: Medlemmet kan simpelthen have valgt at ignorere regningen og derfor ikke betale kontingentet.

Uanset årsagen til, at medlemmet ikke betaler kontingentet, er det vigtigt for grundejerforeningen at handle hurtigt for at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at drive foreningen og opbygge den nødvendige opsparing.

3 steps til at inddrive manglende kontingentbetalinger

Der er grundlæggende 3 steps som bestyrelsen, kassereren eller administratoren kan tage for at inddrive det manglende kontingent, fællesbidrag eller haveleje. Bestyrelsen bør bestræbe sig på at løse betalingsproblemerne ved step 1, så der ikke bliver behov for at eskalere sagen. Dette vil oftest være til størst gavn for både det enkelte medlem og for foreningen som helhed. De 3 steps er:

 1. Kontakt medlemmet for at finde ud af årsagen til manglende betaling
 2. Udsend rykkerbreve og eventuelt indgiv en inkassoansøgning
 3. Indbring sagen for en domstol

1: Kontakt til medlemmet for at finde ud af årsagen til manglende betaling

Hvis medlemmer af en grundejerforening ikke betaler deres kontingent, bør det første skridt være at kontakte medlemmet for at finde ud af årsagen til manglende betaling. Dette kan ske ved at sende et brev eller en e-mail til medlemmet, hvor man spørger ind til årsagen til manglende betaling og opfordrer til, at der bliver betalt.

Hvis bestyrelsen har medlemmets telefonnummer kan et opkald til medlemmet også være en god kommunikationsløsning.

Det er vigtigt at være åben og forstående i denne kommunikation, da årsagen til manglende betaling kan være en fejl eller en uenighed om beløbet. Ved at kontakte medlemmet og spørge ind til årsagen, giver man medlemmet mulighed for at forklare situationen og eventuelt løse problemet uden at det får alvorlige konsekvenser.

Hvis medlemmet ikke reagerer på kontakten eller ikke ønsker at betale kontingentet, bør grundejerforeningen overveje at tage yderligere skridt for at få betalt det udestående beløb.

2: Udsendelse rykkerbreve og eventuelt indgivelse af en inkassoansøgning

Hvis medlemmet ikke reagerer på kontakten eller ikke ønsker at betale kontingentet, kan grundejerforeningen vælge at udsende rykkerbreve. Rykkerbrevene skal minde medlemmet om, at der stadig er udeståender på kontingentet og at dette skal betales inden for en given frist. Rykkerbrevene kan indeholde oplysninger om eventuelle renter og omkostninger, der er pålagt medlemmet for manglende betaling.

Hvis rykkerbrevene ikke fører til, at medlemmet betaler det udestående beløb, kan grundejerforeningen vælge at indgive en inkassoansøgning. Inkasso er en særlig form for inddrivelse af penge, hvor en inkassoafdeling påtager sig at inddrive beløbet på vegne af grundejerforeningen. Inkasso er en effektiv måde at få betalt det udestående beløb på, da inkassoafdelingen har mulighed for at træffe foranstaltninger, såsom at inddrage medlemmets løn eller bankkonto, hvis dette er nødvendigt.

Det er vigtigt at bemærke, at inkasso kan have alvorlige konsekvenser for medlemmet, herunder negativ indvirkning på kreditvurderingen og eventuelle omkostninger i form af gebyrer og renter. Derfor bør grundejerforeningen overveje om indgivelse af en inkassoansøgning er den rette løsning i den konkrete situation.

3: Indbringelse af sagen for en domsstol

Hvis medlemmet på trods af inkassosagen ikke betaler det udestående kontingent, kan grundejerforeningen vælge at indbringe sagen for en domstol. Dette vil typisk ske, hvis medlemmet har en væsentlig gæld til grundejerforeningen.

Når sagen indbringes for en domstol, vil medlemmet få tilsendt et kravet om at betale det udestående beløb samt eventuelle renter og omkostninger. Medlemmet har herefter mulighed for at reagere på kravet og eventuelt fremføre indsigelser mod kravet.

Hvis medlemmet ikke reagerer på kravet eller ikke kan fremføre gyldige indsigelser mod kravet, kan domstolen træffe afgørelse om, at medlemmet skal betale det udestående kontingent samt eventuelle renter og omkostninger. Afgørelsen kan eventuelt følges op af tvangsfuldbyrdelse, hvis medlemmet ikke efterlever afgørelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at en domstolsbehandling kan have alvorlige konsekvenser for medlemmet, herunder eventuelle omkostninger i form af advokatsalær og eventuel tvangsfuldbyrdelse. Derfor bør grundejerforeningen overveje om indbringelse for en domstol er den rette løsning i den konkrete situation.

Det kan også være en god idé at søge rådgivning hos en advokat, inden man vælger at indbringe sagen for en domstol, da dette kan være en kompleks proces med mange forskellige faktorer at tage hensyn til.

Hvad kan man gøre for at undgå, at medlemmer ikke betaler deres kontingent i fremtiden?

For at undgå, at medlemmer af en grundejerforening ikke betaler deres kontingent i fremtiden, kan grundejerforeningen tage en række foranstaltninger. Nogle af de ting, man kan gøre, er:

 1. Kommunikere klart og tydeligt om kontingentet: Det er vigtigt, at medlemmerne ved præcis, hvad kontingentet dækker og hvornår det skal betales. Dette kan ske gennem breve, e-mails eller møder.
 2. Tilbyde fleksible betalingsmuligheder: Det kan være en god idé at tilbyde medlemmerne fleksible betalingsmuligheder, såsom delbetaling eller betaling via betalingsservice, Mobilepay eller lingn. gennem et kontingentopkrævningssystem. Dette kan gøre det nemmere for medlemmerne at betale kontingentet.
 3. Være åben for dialog: Hvis medlemmet har økonomiske problemer eller er uenig i beløbet, bør grundejerforeningen være åben for dialog og forsøge at finde en løsning, der passer begge parter.
 4. Være proaktiv: Det er vigtigt, at grundejerforeningen tager initiativ til at håndtere manglende betalinger hurtigt. Dette kan ske ved at sende rykkerbreve og eventuelt indgive en inkassoansøgning.

Ved at tage disse foranstaltninger kan man hjælpe med at sikre, at medlemmerne betaler deres kontingent rettidigt til glæde for både foreningen og den enkelte ejer.