Tour - Vores Forening

Mistillidsvotum i ejerforeninger: Hvornår og hvordan det kan anvendes?

Mistillidsvotum i grund, andelsbolig- og ejerforeninger: Sådan stilles det og sådan håndteres konsekvenserne.

Kasper Frandsen
27/3/2023
Guides

I ejerforeninger kan generalforsamlingen vælge at udtrykke mistillid til bestyrelsen eller formanden gennem et mistillidsvotum. Denne artikel beskriver processen for at stille et mistillidsvotum og dets konsekvenser for både bestyrelsen og ejerforeningen.

Mistillidsvotum: Hvad er det, og hvordan fungerer det?

Et mistillidsvotum er en principbeslutning, der indebærer, at generalforsamlingen ikke længere har tillid til bestyrelsen eller formanden. Mistillidsvotummet kan fremsættes af generalforsamlingen og vedtages med simpel majoritet, uanset vedtægternes bestemmelser om valgperiode og afgang. Det er vigtigt at understrege, at et mistillidsvotum ikke kræver, at der foreligger pligtforsømmelse fra bestyrelsens side.

Hvordan fremsættes et mistillidsvotum?

Et forslag om mistillidsvotum kan fremsættes når som helst under en generalforsamling, dog ikke under punktet "eventuelt," hvor beslutninger ikke kan træffes.

Forslaget behøver ikke at være varslet forud for generalforsamlingen, men det kan også varsles på dagsordenen under indkomne forslag til den ordinære generalforsamling.

Mulige tidspunkter for afstemning om mistillidsvotum

Et mistillidsvotum kan bringes til afstemning under flere punkter på en generalforsamling, såsom bestyrelsens beretning, godkendelse af årsregnskab og budget.

Hvis generalforsamlingen vedtager et mistillidsvotum, betyder det ikke nødvendigvis, at bestyrelsen afsættes. I stedet fungerer bestyrelsen som en slags "forretningsbestyrelse" på ad hoc basis og varetager den daglige ledelse, indtil en ny bestyrelse er valgt.

Mistillidsvotum mod dirigenten

Der kan også fremsættes forslag om mistillidsvotum mod dirigenten. Et sådant forslag skal behandles straks og bringes til afstemning efter samme regler som ved valg af dirigent.

Afstemning om bestyrelsens beretning og årsrapport

Generalforsamlingen kan vælge at bringe bestyrelsens beretning og årsrapport til afstemning, selvom formålet måske ikke umiddelbart er indlysende.

Afstemningsresultatet fungerer som en indikator for, hvorvidt generalforsamlingen vil gøre ansvar gældende over for bestyrelsen og vurdere, om bestyrelsen har handlet inden for sine vedtægtsmæssige beføjelser. Det understreger, at generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed, og at generalforsamlingens beslutninger skal følges af bestyrelsen.

Hvis generalforsamlingen nægter at godkende årsrapporten, kan bestyrelsen ikke disponere ud fra den, og en underkendelse må betragtes som et mistillidsvotum.

Frivillig afgang af et bestyrelsesmedlem

Et bestyrelsesmedlem har mulighed for at nedlægge sit hverv som bestyrelsesmedlem til enhver tid. Dette kan ske af forskellige årsager, såsom personlige omstændigheder, tidsmangel eller uenighed med bestyrelsens beslutninger. Det er vigtigt at bemærke, at en frivillig afgang fra bestyrelsen ikke nødvendigvis er forbundet med et mistillidsvotum.