Tour - Vores Forening

Suppleanter i en ejerforenings bestyrelse: deres rolle og ansvar

Suppleanters rolle i ejerforeningsbestyrelser: træden til, begrænsninger og afgang.

Kasper Frandsen
2/4/2023
Guides

Forståelsen af suppleanters rolle og ansvar i en ejerforenings bestyrelse er afgørende for at sikre en velorganiseret og effektiv ledelse. I denne artikel vil vi dykke ned i, hvad suppleanter er, hvornår de træder til, og hvilke begrænsninger der gælder for deres deltagelse i bestyrelsesarbejdet.

Suppleanters rolle og træden til

Suppleanter spiller en vigtig rolle i en ejerforenings bestyrelse ved at sikre kontinuitet og stabilitet i tilfælde af varigt eller længerevarende forfald hos bestyrelsesmedlemmer.

Det er vigtigt for både bestyrelsen og suppleanterne selv at forstå deres roller og begrænsninger, så ejerforeningens ledelse kan fungere effektivt og uden forsinkelser.

Hvornår træder suppleanter til?

Hovedreglen for suppleanters træden til i bestyrelsen er, at de først indtræder, hvis et bestyrelsesmedlem har varigt eller længerevarende forfald, som defineres som mindst 12 uger.

Suppleanten får stemmeret og bliver en fuldgyldig del af bestyrelsen, når de er trådt til for mindst 12 uger eller på varigt grundlag.

Suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder

Indtil suppleanten officielt er medlem af bestyrelsen, har de ingen indflydelse, hverken tale- eller stemmeret.

Dog kan de deltage passivt i bestyrelsesmøder for at få erfaring med og indblik i bestyrelsesarbejdet, hvilket gør det lettere for dem at komme ind i bestyrelsens arbejde ved et bestyrelsesmedlems forfald midt i en valgperiode.

Suppleanters afgang og genvælgelse

Suppleanters afgang

Suppleanter afgår hvert år, men kan genvælges. De er ikke specifikt suppleanter for bestemte bestyrelsesmedlemmer, men for hele bestyrelsen, inklusive formanden.

Suppleanters indkaldelse

De kaldes ikke til at træde til ved kortvarige fravær, men kun ved et bestyrelsesmedlems afgang eller længerevarende fravær på mindst 12 uger.

Begrænsninger for suppleanter

Deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Suppleanter kan ikke aktivt deltage i bestyrelsesarbejdet, før de er blevet indkaldt til at afløse et bestyrelsesmedlem med varigt eller længerevarende forfald.

Det betyder, at de ikke kan træde til ved kortvarige fravær eller ved et enkelt mødes forfald.

Beslutningskompetence

Beslutningskompetence ligger udelukkende hos de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Da suppleanter ikke er bestyrelsesmedlemmer, har de ingen beslutningskompetence og kan heller ikke være medlemmer af et udvalg nedsat af bestyrelsen med beslutningskompetence.