Tour - Vores Forening

Hvordan bliver det attraktivt at blive en del af bestyrelsen?

Er det et problem for jer at få opgaven som bestyrelsesmedlem til at virke attraktiv? Så læs med her.

Kasper Frandsen
12/12/2022
Guides

Måske går du og overvejer at stille op til bestyrelsen i din forening? Sidder du allerede i bestyrelsen og synes, at I mangler medlemmer, eller har I et ønske om, at der står motiverede medlemmer klar, når der engang skal ske udskiftning i bestyrelsesmedlemmerne.

Er det et problem for jer at få opgaven som bestyrelsesmedlem til at virke attraktiv, så kan du læse mere om, hvordan det kan gøres, her.

Fællesskab og sammenhold i bestyrelse

For at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen er det en god idé at pointere vigtigheden af det sammenhold og fællesskab, der med garanti allerede eksisterer. Det skal være bestyrelsens profil udadtil.

De potentielle nye medlemmer kan forholde sig til, om de har lyst til at gøre noget for netop fællesskabet og sammenholdet og forstå, at det er en fordel at sidde i en bestyrelse, hvor man lytter til hinanden og holder sammen. Det er både til gavn på et arbejdsmæssigt plan såvel som på et menneskeligt.    

For at sikre et godt fællesskab og sammenhold er det vigtigt at investere tid i hinanden: Det handler om at sætte tid og ressourcer af til at besøge hinanden og lære hinanden at kende. Det er altid sjovt og hyggeligt at se, hvordan den samme slags bolig bliver indrettet forskelligt. 

Det er desuden langt fra spild af penge at tage ud at spise sammen - for eksempel en fast gang om året. Fællesskabet omkring denne mere eller mindre faste begivenhed skaber ud over et forstærket sammenhold nemlig et godt billede udadtil og giver eventuelt kommende bestyrelsesmedlemmer mere lyst til at blive en del af bestyrelsen.

Til sidst er det værd, at nævne at formanden for bestyrelsen skal udfylde sin rolle på solidarisk vis, så han/hun ikke blot roser sig selv og hæver sig over fællesskabet, men derimod gør en dyd ud af at anerkende hvert medlem og den enkeltes indsats.  

Det er ikke svært at sidde i bestyrelsen

En anden måde at nå ud til de medlemmer, som overvejer at stille op til bestyrelsen er ved at betone, at det ikke er nogen uoverskuelig eller svær post: Selvfølgelig er det vigtigt, at alle er interesseret i at yde et godt stykke arbejde for ejer-, grundejer, andelsboligforeningen og lauget, men mantraet er: at arbejdet er fælles, så medlemmerne hjælper hinanden i gang og godt på vej. 

I bestyrelsen er der mulighed for at møde andre, der er lige så passioneret som en selv - et fællesskab præget af diversitet, hvor man lytter til hinanden, og hvor der er forståelse og plads til kritik og eventuelle forbedringer.

Et konkret godt råd til at får bestyrelsesarbejdet til at fungere godt er ved at planlægge et helt år ad gangen. På den måde kommer der styr på tingene, og arbejdet virker i det store hele mere overskueligt. Det er vigtigt ikke at undervurdere, hvor afgørende god planlægning er.  

Derudover er det anbefalelsesværdigt at fordele arbejdsopgaverne således, at ét medlem er ansvarlig for en bestemt opgave, og at der er en anden, der hjælper til. Herved styrkes samarbejdet og følelsen af solidaritet, mens det enkelte medlem ikke har en følelse af, at have for stort et ansvar.    

Der er mange fordele ved bestyrelsesarbejdet

Når fordelene ved bestyrelsesarbejdet understreges, bliver det selvfølgelig attraktivt at blive en del af bestyrelsen; Arbejdet er berigende og interessant: det er meningsgivende at være en del af et stærkt sammenhold, og der vil være rig mulighed for at få indflydelse, ansvar, indsigt og for at blive stillet over for passende udfordringer. Desuden vil det gennem bestyrelsen være muligt at danne et netværk, der vil kunne åbne døre – både socialt og arbejdsmæssigt.    

Overvejer du at stille op til bestyrelsen i din ejerforening eller grundejerforening, så gør det!

Hvis du overvejer at stille op på næste generalforsamling, synes vi klart, at du skal gøre det.

Posten som bestyrelsesmedlem er på mange måder givende - det er en opgave, der vil styrke dig med kompetencer indenfor ledelse, økonomi og meget andet.  

Hvis du gerne vil vide mere om bestyrelsens rolle, ansvar og pligter, inden du stiller op, kan du læse mere her.