Tour - Vores Forening

Foreningsliv

Livet og demokratiet i ejer-, andels- og grundejerforeninger.

Hvad er et kontingent?

Kontingentet er medlemmerne indbetaling til grundejerforeningen, som betaler for foreningens drift.

Hvad er et årsregnskab?

Et årsregnskab er en samlet oversigt over foreningens økonomi og finansiering i regnskabsåret.

Hvad er en regning?

En regning er et dokument, der viser hvad en forening skylder for varer, de har modtaget.

Hvad er håndværkerfradrag?

Du kan få et skattefradrag for bestemte udgifter, som du har haft i forbindelse med servicearbejde.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastlægger reglerne for, hvordan et bestemt område må anvendes og bebygges.

Hvad er en privat fællesvej?

En privat fællesvej er en offentlig vej, som ejes og vedligeholdes af private grundejere i fællesskab.

Hvad er en revisor?

Foreningens revisor sikrer, at foreningens årsregnskab er retvisende og trygt kan godkendes

Hvad er en generalforsamling?

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, der sætter retning og vælger bestyrelsen.

Hvad er et referat?

Referatet er en gengivelse af beslutninger taget på et møde eller generalforsamling i foreningen

Hvad er et medlemssystem?

Et medlemssystem er en online platform, der giver bestyrelsen et overblik over foreningens medlemmer.

Hvad er en grundejerforening?

En grundejerforening er en forening, der varetager grundejernes interesser i et bestemt område.

Hvad er normalvedtægten for ejerforeninger?

Normalvedtægten er et sæt regler der gælder, hvor foreningen vedtægter ikke bestemmer andet.

Hvad er fordelingstal?

Fordelingstallet bestemmer, hvordan indtægter og udgifter fordeles mellem foreningens husstande.

Hvad er foreningens arkiv?

Foreningens dokumentarkiv er der, hvor bestyrelsen opbevarer foreningens vigtige dokumenter

Hvad er en husorden?

En husorden er andelsbolig-, grund- og ejerforeningers regler for god ro og orden i ejendommen.

Hvad laver en kasserer?

Kasseren er den ansvarlige for foreningens økonomi og udarbejdelsen af foreningens regnskab.

Hvad er Parcelhusejernes Landsforening?

Parcelhusejernes Landsforening er en interesseorganisation for husejere og grundejerforeninger.

Hvad er en bestyrelsesansvarsforsikring?

Bestyrelsesansvarsforsikringen er en forsikring, der dækker fejl i arbejdet som bestyrelsesmedlem.

Hvad er en andelsboligforening?

En andelsboligforening er en forening, der ejer og driver en ejendom med boliger til andelshaverne.

Hvad er en andelsbolig?

En andelsbolig er en bolig, der er ejet af en andelsboligforening i fællesskab

Hvad er Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)?

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation er en interesseorganisation for andelsboligforeninger.

Hvad er et andelsbevis?

Et andelsbevis er et juridisk dokument der beskriver, hvem der er andelshaver i en andelsboligforening

Hvad er andelskronen?

Andelskronen beskriver, hvad det maksimalt kan koste at købe et andelsbevis i en andelsboligforening.

Hvad er et vejlaug?

Et vejlaug er en sammenslutning af grundejere, der varetager vedligeholdelsen af en privat fællesvej.

Hvad er et gårdlaug?

Et gårdlaug er en sammenslutning af ejere, der deler og vedligeholder en fælles gård.